Menü Bezárás

Kitüntetések

 

Kitüntetések 2020. június

 

 

Iskolánkban hagyomány 2009 óta, hogy a tanév végén elismerésben részesítjük a diákokat, pedagógusokat.

 

  1. Jó tanuló, jó sportoló kupa

Az a tanuló kaphatja meg, akinek a tanulmányi átlaga legalább 4.00, valamint kiemelkedő teljesítményt ér el a sport terén.

 

Ebben a tanévben Bíró Gergő, 8.a osztályos tanuló  érdemelte ki:

 

  • Gergő tanulmányi átlaga jeles,
  • 1 danos fekete öves taekwondo versenyző, aki mind a haza, mind nemzetközi versenyekről rendszeresen érmekkel tér haza. Az iskolát is képviselte sportversenyeken, diákolimpiai bajnok.

 

Gratulálunk, további sikereket kívánunk a sportban és az életben!

 

 

  1. Molnár plakett tanuló részére

Az a tanuló kaphatja meg, aki egyenletesen kiváló teljesítményt nyújt az évek során, tanulmányi versenyen kiemelkedően szerepel, példamutató szorgalommal és magatartással bír. A Plakettet iskolánk volt tanulója, Molnár Ernő képzőművész tervezte, készítette el.

Ebben a tanévben a díjat Márton Lilla 8. a osztályos tanuló érdemelte ki.

  • 1-8. évfolyam alatt bizonyítványéban egy négyes volt, a többi jeles.
  • Közösségért szívesen vállalt feladatokat, és magas színvonalon oldotta meg.
  • Sokfél területen, sok versenyen vett részt:

Történelem egyéni  verseny (2019-ben országos 8. helyezés)

Történelem  páros verseny

Herman Ottó biológia verseny

Természetismeret csapatverseny

Hevesy György kémia verseny

Matematika verseny

Elsősegély-ismereti csapatverseny

Csecsemőgondozási verseny

Katasztrófavédelmi verseny

  • Szabadidejében versenyszerűen sportol (jégkorong)

 

Gratulálunk, további sikereket kívánunk a sportban és az életben!

 

A sikerek mögött ott vannak a pedagógusok is. A Pedagógus személyéről a tantestület és a diákönkormányzat javaslata alapján döntünk. Ebben is különleges döntés született. Az elismerést ezúttal két kolléga kapja, az intézmény két igazgatóhelyettese.

 

Lakatosné Antoni Veronika:

 

Lakatosné Antoni Veronika angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Pedagógusi munkáját iskolánkban 1994-ben kezdte.

2012 decemberétől látja el iskolánkban a felsős igazgató-helyettesi munkakört, Korábban az idegen nyelvi munkaközösséget vezette.

Az angol nyelv oktatása során kiváló eredményeket ért el. Kiemelkedő szakmai tudással és nagyszerű pedagógiai gyakorlattal rendelkezik, ezt bizonyítják tanulói versenyeken és nyelvvizsgákon elért eredményei is. Több tanítványa az ITK által szervezett középfokú nyelvvizsga követelményeit is teljesítette.

Nagy szerepe van abban, hogy iskolánk elnyerte a bizonyított eredmények alapján a két tanítási nyelvű (magyar-angol) oktatás lehetőségét.

Mindig figyelemmel kíséri azokat a lehetőségeket, melyek segítik mind a kollégák, mind a tanulók angol nyelv iránti szeretetét, fejlődését.  Az Ő nevéhez fűződik a gyerekek számára az angol ITK/Junior próba, és „éles” nyelvvizsga lebonyolítása, valamint a nyelvszakos kollégák számára a vizsgáztatói és eTwinning program megszervezése. Rendszeresen követi a pályázati lehetőségeket, melynek eredményeképpen két alkalommal is sikerült iskolánknak elnyernie a Comenius projektben való részvételt. Így tanulóink több európai ország iskolarendszerével, kultúrájával és diákjaival ismerkedhettek meg. Az általa szervezett utazások soha vissza nem térő élményekhez juttatták a diákokat.

Kiemelkedő szakmai tudásával, elismerésre méltó munkabírásával és lelkesedésével egész életre szóló tudást és élményt ad a gyermekeknek, melyet a mindennapi életben is hasznosíthatnak. Olyan sikerekhez juttatja őket, amely további eredmények elérésére ösztönöz.

 

 

Boda Réka:

 

Boda Réka 1994 augusztusában kezdte meg pedagógusi munkáját a Józsefvárosban, egy évvel később kezdett dolgozni iskolánk elődjében.

Pályafutását tanítóként kezdte, majd a kerületi idegen nyelvi munkaközösség vezetője lett, 2016 óta iskolánk alsós igazgatóhelyettese.

Munkáját kreativitás, módszertani gazdagság jellemzi.  Játékos tanítási folyamatban, szinte észrevétlenül sajátítják el tanítványai az ismereteket.

Az iskolában zajló két tanítási nyelvű képzés egyik megalapítója, az első két tannyelvű osztály osztályfőnöke volt, és azóta is folyamatosan kerülnek ki keze alól jól képzett osztályok. Osztályai jellemzően remek közösségek, mivel tudatosan építi, formálja a diákok csapatát.

Nevéhez fűződik a két tanítási nyelvű osztályok angol gálaműsorának megszervezése is, amely azóta hagyománnyá vált iskolánkban.

2014-től mesterpedagógus, szaktanácsadóként segíti iskolán belül, és más iskolákban a tanítók, tanárok munkáját.

 Nagy szerepe volt abban, hogy az iskola mentoráló intézménnyé válhatott, hozzájárult az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez. Rendszeresen tart bemutató órákat, melyek minden résztvevő számára nagy élmények, szervez látványos ünnepélyeket. Tanítványait angol nyelvi táborba viszi, ahol életszerűen használják az idegen nyelvet, de évtizedek óta részt vesz a káptalanfüredi nyári táborok szervezésében és lebonyolításában is.

Kiváló szakmai tudással és nagyszerű pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. Fáradhatatlan munkavégzése során újabb és újabb ötletek kerülnek megvalósításra, színesítve, emelve iskolánk színvonalát, öregbítve hírnevét.