Menü Bezárás

Iskolánkról

A Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 Budapest Somogyi Béla utca 9-15) az 1886-ban létesített Polgári Leányiskola, az 1964-ben alapított Általános Iskola, valamint az 1912-ben létesített Jókai Mór Általános Iskola jogutód intézménye, megőrizve az elődök hagyományait, értékeit.

Az iskola a belső Józsefvárosban, a Palotanegyedben helyezkedik el.

 

Legfontosabb feladata a tanulók középiskolai tanulmányokra való felkészítése, korszerű ismeretek közvetítése, a tanulók személyiségének, képességeinek, készségeinek fejlesztése. Tudatosan vállalja az integrált nevelés-oktatást az egyéni fejlesztésre szorulókkal és a kiemelkedően tehetséges gyerekekkel.

Évfolyamonként 3 párhuzamos osztály van: egy osztály angol két tanítási nyelvű, egy matematika-angol profilú, és egy művészeti osztály (rajz, ének). A tanulók beiskolázása érdeklődésük szerint történik.

A tanárok tanév közben rendszeresen szerveznek erdei iskolát, a nyári szünidőben pedig különböző táborokat.

 

Sajátos vonások:

 • Két tanítási nyelvű oktatás, amely a 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben került bevezetésre.
 • Együttműködési megállapodás az Origo Nyelvi Centrummal . A tanulók az elért tudásuk szerint junior, alapfokú, vagy középfokú nyelvvizsgát tesznek.
 • Mentoráló intézmény: A 2014/2015 tanévtől kezdve az iskola módszertani központként működik, rendszeres segítséget nyújtva más iskoláknak az eredményes gyakorlat átvételében és alkalmazásában. A modell: élményközpontú, tevékenykedtető, infokommunikációs eszközöket is használó, már sok éve bevált és eredményesen működő angol nyelvoktatás.
 • Informatika magas szinten történő oktatása. (ECDL Start vizsga felkészítés)
 • Vöröskereszt bázisiskola: Szemléletmód, szellemiség, felelősségteljes közösségi szerepvállalás. A tanulók és tanárok birtokába kerülnek az elsősegélynyújtó ismereteknek.
 • ÖKO iskola: Fenntarthatóság eszmeisége, és mindennapi értékközvetítése a gyermekek, a szülők, a pedagógusok számára.
 • Nemzetközi kapcsolatok: Comenius iskolai együttműködések pályázaton kétszer nyert iskolánk, legutóbb 2013-ban. Jelenlegi partnereink: Bulgária, Franciaország, Lengyelország, Olaszország.

 

A tanulóközösség: A tanulólétszám 480 fő körül van.

 

Tantestület: A pedagógusok létszáma 54 fő. A tantestület összetartó, azonos pedagógiai elveket valló közösség.

A nevelő oktató munkát segíti:

 • 1 fő félállású iskolapszichológus,
 • 3 fő fejlesztő pedagógus
 • 3 fő pedagógiai asszisztens
 •  rendszergazda

 Infrastruktúra:

Az iskola

 • 23 tanteremmel,
 • 14 szaktanteremmel,
 • könyvtárral,
 • 2 tornateremmel,
 • tornaszobával,
 • konditeremmel,
 • sportudvarral rendelkezik.

A szaktantermekben rögzített projektor és laptop segítségével a digitális tananyagok, segédanyagok használata rendszeres. Minden terem internet eléréssel rendelkezik.

 

 

Molnár Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola körzethatárai utcák szerint

Józsefváros iskoláinak körzethatárai (iskolák szerint)

 

Az iskola adatai, elérhetőségek:
Molnár Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
Tel.: 484 06 59;
Igazgató: Tanosné Horváth Márta Tel.:+36 1 484 06 60

Igazgatóhelyettesek:

  Lakatosné Antoni Veronika Tel.: 484 06 59
  Boda Réka Tel.: 484 06 59

Iskolatitkár: Németh Imréné Tel.: 484 06 59

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Belső-Pesti Tankerületi Központ

Az iskolák listája

Vélemény, hozzászólás?