Menü Bezárás

Oktatás április 19. hétfőtől

Tisztelt Szülők!

 

Az emberi erőforrások minisztere 21/2021. EMMI határozata alapján április 19. hétfőtől az

 1-4, évfolyamon az oktatás jelenléti módon folytatódik.

Kollégáimmal áttekintettük a helyzetet, miképpen szervezhető meg minél biztonságosabban az oktatás. 

 

Az iskolában az eddig is érvényesített járványügyi szabályok alapján folytatódik a tanítás.

Változás, hogy a maszk használata a közösségi terekben (pl. folyosó) a kisdiákok és tanárok számára is kötelező! Kérjük, hogy gondoskodjanak gyermekük számára maszkról!

A testnevelés órák az udvaron kerülnek megtartása. 

Aki teheti, vagy szeretné a délutáni napközis foglalkozásokról hazaviheti gyermekét.  Előzetes írásbeli jelzést kérünk erről az üzenő füzetbe!

Szolfézs és hangszeres órák online folytatódnak!

Esetleges covid megbetegedés esetén (gyermek, szülő) azonnal jelezzenek az iskola felé, hogy a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtehessük!   Már gyanú esetén se engedjék gyermeküket iskolába!

A rendelet lehetővé teszi, hagy az igazgató indokolt esetben a gyermek távolmaradását igazoltnak tekintse. 

Ennek érdekében a szülő kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz, indoklással alátámasztva. Ebben az esetben a szülő köteles gondoskodni gyermeke tanulmányi haladásáról. A tananyag, leckék megtalálhatóak a KRÉTA napló felületén, illetve az eddig is használt osztály classrom felületen.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tanuló hiányzása eléri a 250 órát, és a teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni!

 

Együttműködésüket köszönöm! Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok mindenkinek!

 

Üdvözlettel: Tanos Márta igazgató